[Ha az alábbi levél olvashatatlan formában vagy képek nélkül jelenik meg, kérem, kattintson ide!]

Kovács Tünde

© KOVÁCS TÜNDE Vezető Továbbképző és Tanácsadó
1032 Budapest, Ágoston u. 16. | Tel: +36 30 248 3264
www.kovacstunde.hu | tkovacs@t-online.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TANFOLYAM

Budapesten vagy online részvétellelTisztelt Cégvezető! Tisztelt HR-vezető! Tisztelt Ügyfélszolgálati Vezető! Tisztelt Irodavezető! Tisztelt Értékesítési Vezető!

A képzés, amelyet elsősorban gyakorló szakemberek számára ajánlunk, 3x2 napot vesz igénybe. A tanfolyam első modulja az ügyfélszolgálati ismeretek rendszeresítésére és elmélyítésére fókuszál, a második modul a panaszok és reklamációk eredményes kezeléséről szól, a harmadik modul témája pedig az írásbeli kommunikáció. A tanfolyam résztvevői végig a saját cégüknél előforduló eseteken dolgoznak, ami biztosítja számukra a maximális hatékonyságot. Az egyedi esetek megbeszélésére a tanfolyam során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2022. február 14.


A tanfolyam moduljai

Modulok Modul címe Képzési napok Időpontok
1. modul Professzionális ügyfélszolgálat tréning 2 nap 2022. február 21-22.
2. modul Panasz- és reklamációkezelés tréning 2 nap 2022. március 17-18.
3. modul Ügyfélszolgálati levelezés tréning 2 nap 2022. április 21-22.


Részletes tematikák:

Professzionális ügyfélszolgálat

 • Az ügyintéző személyiségének szerepe az ügyfélkapcsolatokban
 • Együttműködés a különböző típusú ügyfelekkel
 • Személyes és telefonos kommunikáció
 • A hatékony ügyintézéshez szükséges információk megszerzése és rendszerezése
 • Ügyfeleink tájékoztatása
 • Az ügyintézés során felmerülő problémák megoldásának gyors és hatékony módszerei
 • Az ügyfélszolgálati munka során keletkező stresszhatások kezelése
 • A céghez, szervezethez való lojalitás hatása az ügyfélkapcsolatokra

Panasz- és reklamációkezelés

 • A panaszok és reklamációk fogadása
 • Az ügyfelekkel való tárgyalás irányítása, a problémák feltárása
 • A valós panaszok orvoslása és az ügyfél számára a lehető legjobb megoldás megtalálása
 • Alaptalan panaszok és reklamációk kezelése
 • Cégünk és az ügyfél érdekeinek összehangolása
 • Mikor és hogyan mondjunk nemet?
 • Az ismétlődő panaszok, kifogások és reklamációk kezelése
 • A hosszú távú haszon elve és az ügyfelekkel való konstruktív együttműködés módszerei

Ügyfélszolgálati levelezés

 • Az ügyfélszolgálat leggyakoribb levéltípusai és jellemzőik
 • A különböző ügyféltípusok írásos kommunikációjának jellegzetességei
 • A stílus és a szóhasználat érzelmi hatása (pozitív - negatív), illetve ennek tudatosítása
 • A személyre szóló, hivatalos levelezési forma
 • A hivatalos levél részei
 • Az ügyfelek kérelmeire történő válasz:
  • a mérlegelés szempontjai
  • válasz jóváhagyással
  • válasz részleges jóváhagyással
  • válasz elutasítás esetén
 • A panaszos levelekre történő válasz az alábbi esetekben:
  • jogos
  • részben jogos
  • jogtalan reklamáció


A tanfolyam során a hallgatók:

 • megtanulják, hogy miként alakítsanak ki jó hangulatú ügyfélkapcsolatokat,
 • elsajátítják a konfliktuskezelés és megoldás módszereit,
 • képessé válnak a megszerzett tudás rutinszerű alkalmazására, amelynek segítségével azonnali és tartós eredménynövekedést érhetnek el.


A képzést az alábbi munkatársak részére ajánljuk:

 • ügyfélszolgálati vezetőknek,
 • ügyfél- és vevőszolgálati munkatársaknak,
 • értékesítőknek és termékmenedzsereknek,
 • mindenkinek, aki a munkája során ügyfélszolgálattal is foglalkozik.


Amiért érdemes minket választani...

 • mikrocsoportos képzéseket szervezünk,
 • a képzések során ingyenes konzultációt biztosítunk,
 • Kovács Tünde 25 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik.


Képzési módszerünk


Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése: Ügyfélszolgálati tanfolyam
Programvezető: Kovács Tünde, Az ügyfélszolgálat művészete c. könyv írója, www.kovacstunde.hu
Jelentkezési határidő: 2022. február 14.
Vizsga és oklevélátadás: 2022. május 12.
A program időtartama: 6 nap
Képzési időtartam: minden oktatási napon 9.00–től 16.00-ig
A tanfolyam helyszíne: Óbuda Gate Irodaház vagy online részvétel
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
A képzés elvégzését igazoló dokumentum típusa: Oklevél
Részvételi díj: 360.000,- Ft/fő + áfa *

* A tandíj magába foglalja a 6 napos, intenzív képzést, valamint a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat.

KEDVEZMÉNY!

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik, akkor személyenként 10% kedvezményt biztosítunk a tréning részvételi díjából!

Jelentkezés:

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, e-mailben szíveskedjék visszaküldeni az alább megadott címre!

[Jelentkezési lap]

Lépjen kapcsolatba velünk!

A tréningről szívesen adunk bővebb felvilágosítást e-mailen és telefonon egyaránt.


Üdvözlettel:Kovács Tünde
oktatási igazgató, programvezető tréner

Kovács Tünde Vezető Továbbképző és Tanácsadó
Telefon: +36 30 248-3264
E-mail: tkovacs@t-online.hu
Honlap: www.kovacstunde.hu
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQWS-jPc5S5L_6bVI4Ny9Qw

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként online felületen vagy egyéb
adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat tulajdonosa, valamint adatkezelője
az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint adatkezelője az adatbázis tulajdonosa.
Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat a Kovács Tünde Bt. nem küld. A Kovács Tünde Bt. kijelenti, hogy marketing-
tevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése
szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi
személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön e-mail címe nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért.
Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!