[Ha az alábbi levél olvashatatlan formában vagy képek nélkül jelenik meg, kérem, kattintson ide!]

Kovács Tünde

© KOVÁCS TÜNDE Vezető Továbbképző és Tanácsadó
1032 Budapest, Ágoston u. 16. | Tel: +36 30 248 3264
www.kovacstunde.hu | tkovacs@t-online.hu

VÁLLALATI TRÉNERKÉPZŐ TANFOLYAM
VÁLLALATI OKTATÓK ÉS TRÉNEREK RÉSZÉRE

3x2 NAPOS KÉPZÉS BUDAPESTEN VAGY ONLINE RÉSZVÉTELLEL


Tisztelt Cégvezető! Tisztelt HR-vezető! Tisztelt Értékesítési vezető!

Képzési feladatok szinte minden cégnél jelentkeznek: ide tartozik az új munkatársak betanítása, a beosztottak továbbképzése vagy a vevők megtanítása a termék használatára. A trénerképző tréning célja, hogy a résztvevők megtanulhassák, miként tartsanak tréning típusú vállalati képzéseket. Ha a feladattal megbízott oktatók az átadni kívánt tudás mellett tréneri, képzési ismeretekkel és rutinnal is rendelkeznek, akkor a feladatokat hatékonyabban és gyorsabban láthatják el.

A Vállalati Trénerképző Tanfolyam résztvevői a képzés során a szükséges előadói és tréneri ismeretek mellett a tréningek megtartásához szükséges gyakorlatot is megszerzik. A hallgatók a tanfolyam elvégzése után képessé válnak rá, hogy saját tananyagot dolgozzanak ki és önálló tréningeket tartsanak. A tanfolyam összesen 3x2 napot vesz igénybe.

Várjuk jelentkezését!
(Jelentkezési határidő: 2021. május 11.)

[Jelentkezési lap]

A tanfolyam felépítése:

Megnevezés Dátum
I. tréning: Tréningmódszertan 2021. május 17-18.
II. tréning: Előadó prezentációs készségfejlesztés 2021. június 14-15
III. tréning: Tréneri gyakorlat 2021. július 12-13.

Részletes tematika:

I. Tréning: A vállalati képzések, tréningek új módszertani irányai

 1. A tanulási folyamat jellemzői és fázisai
 2. A csoportok vezetéséhez szükséges pszichológiai ismeretek
 3. A képzés célfüggő felépítése és tananyagkészítés
 4. Az elmélet és a gyakorlat aránya a képzésen belül
 5. Könnyen követhető óravázlat készítése
 6. A gyakorlatok tervezése és levezetése
 7. A gyakorlatok elemzésének és értékelésének módszerei és szempontjai
 8. Csoportdinamikai sajátosságok a tréningcsoportokban
 9. A képzésben résztvevő hallgatók ellenállásának fajtái és azok kezelése

II. Tréning: Előadói készségfejlesztés

 1. Hogyan tegyük a képzést színessé és élvezetessé?
 2. Az oktató személyiségének hatása és varázsa
 3. Mikor és hogyan rögtönözzünk?
 4. Az elmélet hatékony átadása
 5. Szemléltetés módjai
 6. Gyakorlatok vezetése
 7. Gyakorlatok korrigálása, értékelése felnőtt résztvevők esetében
 8. Az előadói teljesítményt csökkentő gátlások feloldása
 9. Az oktatót érő stresszhatások kezelése

III. Tréning: Gyakorló- és vizsgatréning

 1. A tréning megnyitása az alábbiak szerint:
  • a hallgatók ráhangolása a tréningre
  • a csoportkohézió és a csoportdinamika elindítása
  • a tréning céljának és tartalmának bemutatása
  • a tréningre vonatkozó hallgatói célok kitűzése
 2. Foglalkozások vezetése az alábbiak szerint:
  • az elméleti ismeretek átadása
  • az elmélettel összefüggő gyakorlatok összeállítása és vezetése
  • a gyakorlatok elemzése és értékelése
 3. A tréning lezárása az alábbiak szerint:
  • a megszerzett ismeretek megerősítése
  • a tanultak gyakorlatba való beültetése
  • az érzelmi töltés felhasználása a szerzett ismeretek és készségek tréning utáni alkalmazására


Képzési módszerünk:


Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése: Vállalati Trénerképző Tanfolyam
Programvezető (tréner): Kovács Tünde, a Tréningek a humánerőforrás fejlesztésben című könyv írója
www.kovacstunde.hu
A tanfolyam időtartama: 6 nap, minden oktatási napon 9.00-től 16.00-ig
A tanúsítás módja: oklevél
Az oklevelet adja: MSPR Üzleti Iskola
Tandíj: 320.000,- Ft/fő + áfa *
Jelentkezési határidő: 2021. május 11.
Helyszín: BIMBÓ 5 Oktatóközpont vagy online részvétel
1022 Budapest, Bimbó út 5.

* A tandíj magába foglalja a 6 napos intenzív képzést, valamint a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat.


Kedvezmény:

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik ugyanarra a képzési programra, akkor a tandíj összegéből személyenként 10% kedvezményt biztosítunk.


Jelentkezés módja:

A mellékelt vagy letölthető jelentkezési lapot kitöltve és aláírva, PDF formátumba szkennelve szíveskedjék visszaküldeni a tkovacs@t-online.hu email címre!

[Jelentkezési lap]


Lépjen kapcsolatba velünk!

A képzésről telefonon és e-mailen is szívesen adunk bővebb tájékoztatást.


Üdvözlettel:Kovács Tünde
programfejlesztő tréner

Kovács Tünde Vezető Továbbképző és Tanácsadó
Telefon: +36 30 248-3264
E-mail: tkovacs@t-online.hu
Honlap: www.kovacstunde.hu | Blog: kovacstunde.blog.hu
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQWS-jPc5S5L_6bVI4Ny9Qw

Leiratkozás

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként online felületen vagy egyéb
adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat tulajdonosa, valamint adatkezelője
az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint adatkezelője az adatbázis tulajdonosa.
Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat a Kovács Tünde Bt. nem küld. A Kovács Tünde Bt. kijelenti, hogy marketing-
tevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése
szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi
személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön emailcíme nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért.
Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!