[Ha az alábbi levél olvashatatlan formában vagy képek nélkül jelenik meg, kérem, kattintson ide!]

Kovács Tünde

© KOVÁCS TÜNDE Vezető Továbbképző és Tanácsadó
1032 Budapest, Ágoston u. 16. | Tel: +36 30 248 3264
www.kovacstunde.hu | tkovacs@t-online.hu

KÖZÉPVEZETŐI TANFOLYAM INDUL

3x2 NAPOS KÉPZÉS
BUDAPESTEN VAGY ONLINE RÉSZVÉTELLELTisztelt Cégvezető!

A cégeknél főként olyan emberek kerülnek vezetői pozícióba, akik már bizonyították szakmai felkészültségüket, s ezért érdemesnek tekintik őket, hogy másokat is irányítsanak. A vezetői feladatok azonban jelentősen különböznek egy beosztott munkatársétól, mert itt a főszerep az emberi kapcsolatoké. A vezetői szerep sikeres ellátásához ezért nélkülözhetetlen, hogy az illető erre fókuszáló képzésben is részesüljön.

A hatnapos Középvezetői tanfolyam a hallgatók részéről mindössze havi két napot vesz igénybe, így munka mellett is könnyen végezhető. A képzés során a résztvevők végig a saját cégüknél előforduló eseteken dolgoznak, ami biztosítja számukra a maximális hatékonyságot. Az egyedi esetek, problémák megbeszéléséhez a tanfolyam során konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Várjuk jelentkezését!
Jelentkezési határidő: 2021. május 4.


A tanfolyam moduljai

Modulok Modul címe Képzési napok Időpontok
1. modul Vezetői és vezetési technikák tréning 2 nap 2021. május 10-11.
2. modul Munkatársak motiválása tréning 2 nap 2021. június 7-8.
3. modul Csoportvezetői technikák tréning 2 nap 2021. július 5-6.


Részletes tematikák:

Vezetői és vezetési technikák

 • A vezetés célja: mit jelent vezetni?
 • Mikor vagyunk hatékony és mikor eredményes vezetők?
 • Helyzetfüggő vezetési módszerek – mikor melyiket válasszuk?
 • A vezető személyes szabadsága: a csoportos és az egyéni döntések helye és lehetőségei
 • A felsővezetői döntések végrehajtásának folyamata és módszere
 • A csoportmunka megszervezése és irányítása
 • A feladatok végrehajtásához szükséges információk megszerzése és rendszerezése
 • Feladat-átruházás (delegálás)
 • Az ellenőrzés és számonkérés módszerei a feladatok végrehajtása során
 • Az előforduló hibák feltárása és korrekciója
 • Konfliktushelyzetek felismerése és megoldása

Munkatársak motiválása

 • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
 • A motiváció hatása a teljesítményre
 • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
 • A várható eredményesség előrejelzése
 • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
 • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
 • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
 • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
 • Az anyagi ösztönzők típusai, szerepe és hatása
 • A tervszerű teljesítménynövelő rendszer szerepe a projekt eredményességére

Csoportvezetői technikák

 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői
 • A vezető helye a csapatban
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?


A tanfolyam során a hallgatók:

 • megtanulják, hogy miként váljanak eredményes, hatékony vezetőkké,
 • elsajátítják a munkatársak motiválásának módszereit,
 • képessé válnak a megszerzett tudás rutinszerű alkalmazására, amelynek segítségével azonnali és tartós eredménynövekedést érhetnek el.


A képzést az alábbi munkatársak részére ajánljuk:

 • leendő vezetőknek,
 • újonnan kinevezett vezetőknek,
 • KKV-cégtulajdonosoknak és vállalkozóknak,
 • mindenkinek, aki a munkája során embereket irányít.


Képzési módszerünk


Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése: Középvezetői tanfolyam
Tréner: Kovács Tünde, www.kovacstunde.hu
Jelentkezési határidő: 2021. május 4.
A tanfolyam időtartama: 6+1 nap
Képzési idő: délelőtt 9.00-től délután 16.00-ig
Tanfolyam vizsga: 2021. július 21.
A tanfolyam helyszíne: BIMBÓ 5 Oktatóközpont vagy online részvétel
1022 Budapest, Bimbó út 5.
Részvételi díj: 288.000,- Ft/fő + áfa *
A képzés elvégzését igazoló dokumentum típusa: Oklevél

* A részvételi díj magába foglalja az intenzív képzést, és a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat.

KEDVEZMÉNY!

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik, akkor személyenként 10% kedvezményt biztosítunk a tréning részvételi díjából!

Jelentkezés:

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, e-mailben szíveskedjék visszaküldeni az alább megadott címre!

[Jelentkezési lap]

Lépjen kapcsolatba velünk!

A tréningről szívesen adunk bővebb felvilágosítást e-mailen és telefonon egyaránt.


Üdvözlettel:Kovács Tünde
oktatási igazgató, programvezető tréner

Kovács Tünde Vezető Továbbképző és Tanácsadó
Telefon: +36 30 248-3264
E-mail: tkovacs@t-online.hu
Honlap: www.kovacstunde.hu
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQWS-jPc5S5L_6bVI4Ny9Qw

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként online felületen vagy egyéb
adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat tulajdonosa, valamint adatkezelője
az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint adatkezelője az adatbázis tulajdonosa.
Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat a Kovács Tünde Bt. nem küld. A Kovács Tünde Bt. kijelenti, hogy marketing-
tevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése
szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi
személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön e-mail címe nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért.
Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!