[Ha az alábbi levél olvashatatlan formában vagy képek nélkül jelenik meg, kérem, kattintson ide!]

Kovács Tünde

© KOVÁCS TÜNDE Vezető Továbbképző és Tanácsadó
1032 Budapest, Ágoston u. 16. | Tel: +36 30 248 3264
www.kovacstunde.hu | tkovacs@t-online.hu

PROJEKTMENEDZSMENT TANFOLYAM INDUL

3X2 NAPOS KÉPZÉS BUDAPESTEN vagy online részvétellelTisztelt Cégvezető! Tisztelt HR-vezető! Tisztelt Irodavezető! Tisztelt Vezető! Tisztelt Értékesítési Vezető! Tisztelt Ügyfélszolgálati Vezető! Tisztelt Marketingvezető!

A 3x2 napos tanfolyam célja, hogy új tudást biztosítson a vállalatoknál dolgozó vagy a jövőben kinevezésre kerülő projektmenedzserek részére. A képzés három modulja közül az első a projektmenedzsment ismeretek, a második a munkatárs-motivációs módszerek, a harmadik pedig a csoportvezetői technikák átadására fókuszál.

A tanfolyam moduljai során a résztvevő hallgatók végig a saját cégüknél előforduló eseteken dolgoznak, ami garantálja számukra a maximális hatékonyságot. A tanfolyamot vizsga zárja, a képzés elvégzését pedig oklevéllel tanúsítjuk. A közös munka során ingyenes konzultációs lehetőséget is biztosítunk, ami lehetőséget teremt a cégnél felmerülő, egyedi problémák feldolgozására.

Várjuk jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2021. február 8.


A tanfolyam moduljai

Modulok Modul címe Képzési napok Időpontok
1. modul Projektvezetési technikák 2 nap 2021. február 15-16.
2. modul Munkatársak motiválása 2 nap 2021. március 8-9.
3. modul Csoportvezetői technikák 2 nap 2021. április 12-13.


Részletes tematikák:

Projektvezetési technikák

 • A projekt célok meghatározása, és a projektek elhelyezése a vállalat működésében
 • A projektmenedzsment folyamata különböző projekttípusok esetén
 • Projektszervezés – összhangban a cég működési rendszerével
 • Hogyan alakítsuk ki a csapatmunka feltételeit?
 • A projektvezető szerepe és feladatai
 • Időgazdálkodás a projektek során
 • Költségterv-készítés
 • Hogyan tartsunk eredményes projektértekezletet?
 • A projektek beillesztése a cég napi működésébe

Munkatársak motiválása

 • Az egyén teljesítménymérése a csapaton belül
 • A motiváció hatása a teljesítményre
 • Mi határozza meg a kollégák eredményességét?
 • A várható eredményesség előrejelzése
 • A vezető szerepe a motiváció fenntartásában
 • Személyiségfüggő motivációs stratégiák
 • Az egyéni és kollegiális szükségletek kielégítése (a csere-elmélet alapján)
 • A szervezeti kultúra szerepe a motiválásban
 • Az anyagi ösztönzők típusai, szerepe és hatása
 • A tervszerű teljesítménynövelő rendszer szerepe a projekt eredményességére

Csoportvezetői technikák

 • A csoportmunka, mint hatékonyságjavító eszköz
 • Hogyan alakul ki a csoportmunka?
 • A csapatmunka megszervezése és irányítása
 • Mitől válik egy csoport csapattá?
 • A csapatszellem kialakítása és fenntartása
 • Az együttműködés hajtó- és fékezőerői
 • A vezető helye a csapatban
 • Az egyéniségek szerepe a csapatban
 • Miként oldjuk meg a csapatmunka során fellépő problémákat?
 • Mitől függ a csapat teljesítménye?


A tanfolyam során a hallgatók:

 • megismerik a projektmenedzsment módszertanát,
 • megtanulja, hogy miként hozzák ki munkatársaikból a legjobb teljesítményt,
 • olyan ismeretekhez jutnak, amely segítségével eredményesebben és gyorsabban dolgozhatnak.


A képzést az alábbi munkatársak részére ajánljuk:

 • cégtulajdonosoknak,
 • vezetőknek,
 • projektmenedzsereknek,
 • mindenkinek, aki a munkája során projektvezetést végez.


Amiért érdemes minket választani...

 • mikrocsoportos képzéseket szervezünk,
 • a képzések során ingyenes konzultációt biztosítunk,
 • Kovács Tünde 25 éves felnőttképzési tapasztalattal rendelkezik.


Képzési módszerünk


Youtube: Kovács Tünde módszere
Youtube Youtube: Kovács Tünde módszere


A tanfolyam adatlapja:

A program pontos megnevezése: Projektmenedzsment tanfolyam
Programvezető: Kovács Tünde, oktatási igazgató, www.kovacstunde.hu
Jelentkezési határidő: 2021. február 8.
Vizsga és oklevélátadás: 2021. május 12.
A program időtartama: 6 nap
Képzési időtartam: minden oktatási napon 9.00–től 16.00-ig
A tanfolyam helyszíne: BIMBÓ 5 Oktatóközpont vagy online részvétel
1022 Budapest, Bimbó út 5.
A képzés elvégzését igazoló dokumentum típusa: Oklevél
Részvételi díj: 288.000,- Ft/fő + áfa *

* A tandíj magába foglalja a 6 napos, intenzív képzést, valamint a hallgatók rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyagokat.

KEDVEZMÉNY!

Ha egy cégtől legalább 2 fő jelentkezik, akkor személyenként 10% kedvezményt biztosítunk a tréning részvételi díjából!

Jelentkezés:

Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, e-mailben szíveskedjék visszaküldeni az alább megadott címre!

[Jelentkezési lap]

Lépjen kapcsolatba velünk!

A tréningről szívesen adunk bővebb felvilágosítást e-mailen és telefonon egyaránt.


Üdvözlettel:Kovács Tünde
oktatási igazgató, programvezető tréner

Kovács Tünde Vezető Továbbképző és Tanácsadó
Telefon: +36 30 248-3264
E-mail: tkovacs@t-online.hu
Honlap: www.kovacstunde.hu
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQWS-jPc5S5L_6bVI4Ny9Qw

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT: Elektronikus formában üzleti ajánlatainkat kizárólag jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok részére továbbítjuk olyan elektronikus levélcímekre, amelyek kapcsolatfelvételi lehetőségként online felületen vagy egyéb
adatbázisban feltüntetésre kerültek. Az online felületen elérhető, kapcsolatfelvétel céljából megadott adat tulajdonosa, valamint adatkezelője
az online felület üzemeltetője vagy tulajdonosa, az adatbázisban tárolt adatok tulajdonosa, valamint adatkezelője az adatbázis tulajdonosa.
Természetes személyek részére üzleti ajánlatokat a Kovács Tünde Bt. nem küld. A Kovács Tünde Bt. kijelenti, hogy marketing-
tevékenysége során nem kezel a 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. bekezdése szerint személyes adatnak minősülő adatot, illetve a 3. § 3. bekezdése
szerint különleges adatnak minősülő adatot. Ennek alapján csak olyan e-mail címekre küldünk levelet, amelyek valamely céghez vagy más jogi
személyhez hozzárendelésre kerültek. Amennyiben az Ön e-mail címe nem ilyen, abban az esetben elnézést kérünk a téves megkeresésért.
Kérjük, hogy leiratkozási szándékát jelezze itt!

Kérjük, hogy a leiratkozás során a(z) N/A e-mail címet legyen szíves megadni!